Ghazala Gardens Hotel

Location: Sharm El Sheikh, Egypt.

Open: 2005

Category: StarStarStarStar

Remodeled hotel.

Project

  • 01
  • 02